Saturday, 9 May 2015

Crusader Kings II - Přemyslovská kronika 16 - Wigerich (1407-1419)

Crusader Kings II je velmi specifická strategická hra. Vezme nás do období středověku, ale místo hraní za nějaký konkrétní stát hrajeme za specifický šlechtický rod (respektive jeho hlavu) a snažíme se nejenom udržovat stát v chodu (případně jej pokud možno rozšiřovat), ale hlavně se postarat o pokračování rodové linie.

Pro první hraní jsem se rozhodl vybrat si Přemyslovce - přeci jen, jsou to holt ti naši šlechtici :)

A protože hra umí vytvořit velmi zajímavé situace, rozhodl jsem se gameplay zaznamenat.


Wigerich dostal královskou korunu velmi potupným způsobem. Donesli mu ji do vězení, protože v něm už nějaký ten rok hnil za neúspěšnou revoltu proti svému císaři.

Dat Bohemia...
Po tatínkovi však podělil solidní stát, i když holt pořád pod správou Říše. Ale kromě území a peněz podědil i válku. Ovšem relativně vyhranou válku proti pohanům do Finska. Jediné co to trošku kazilo byl fakt, že se Byzanc a Říše přetahovala o území v Itálii. Což by Wigerichovi nemuselo vadit, ale Byzanc se rozhodla s Říší válčit i na území "Českých Uher"...

Byzancové v "Čechách"
Ale uvězněný král si řekl, že nebude přece pomáhat císaři v jeho válce s Byzancí a holt ať si Řekové vyplení pár jeho maďarských hradů. Prioritou bylo, dobýt Finsko... Co ovšem mohlo dělat Wigerichovi velkou radost byl fakt, že se Říše začala pomaličku i rozpadat uzurpátorům pod rukama. Vzbouřila se část nedávno dobytého Ruska a de facto celá Itálie... A sám císař byl ve finančních potížích. Až tak, že nechal Wigericha si od něj z vězení za peníze odkupovat říšské území...

České "Finsko"
V Dubnu 1411 navíc konečně už úspěšně skončila křížová výprava do Finska a Wigerich tak pod svoji správu připojil další území. Wigerich byl na vrcholu moci - jen nebýt zavřený kdesi v Německu ve vězení. A i Svatá říše byla na vrcholu své moci, která se mohla i možná srovnávat s jejím antickým předchůdcem...

I revoltama zmítaná Říše je impozantní...
Ale i dobytím Finska si Wigerich klidné dožití (v kobce ::D) nezajistil. Lotrinsko si udělalo choutky na Falc, která však spadala pod správu Přemyslovců. A holt slabý císař nedokázal zajistit svým leníkům bezpečí... a Česká vojska (stále nevzpamatovaná z výpravy do Pobaltí) musela v Německu bránit své země.

Bohemia Stronk!
A tak 11 tisícová Česká armáda rozbila 8 tisícovou armádu Němců a myslela si jak nevyhrála válku... A pak přišla z Lotrinska 18 tisícová armáda vedená samotným králem a milé Čechy strašlivě zmasakrovala...


Po sérii krátkých ústupů a šarvátek byla nakonec původně 11 tisícová armáda vybita v okolí Cách do posledního muže... A inu, císař svému českému vazalovi nemohl či nechtěl pomoci. Protože celá říšská armáda byla vázána v Itálii. Jednak tam bylo (nové -.- ) ohromné povstání a Byzanc poslední dobou stále více a více podrážela hliněné nohy na kterých Říše stála a rozhodla si nárokovat Kapuii. A aby toho nebylo málo, o rebelující území si začala rovnou činit nároky i Francie...


Když bylo jasné, že Čechy nemají v Německu šanci sami o sobě se ubránit Lotrinsku, rozhodl se Wigerich pro jinou možnost. I když se mu do ní velmi, velmi nechtělo... Vzal zbytek zemské hotovosti kterou dokázal posbírat (což bylo bezmála pět tisíc mužů) a poslal ji do Itálie pomoci císaři urovnat věci v ní, aby se konečně mohla Říšská armáda vrátit bojovat do Německa...

Kde se jich sakra tolik vzalo...
Ale i když zkušení čeští vojáci dokázali leccos udělat a nějakou tu šarvátku i vyhrát, neměli šanci proti síle, kterou Byzanc do Itálie poslala... Přes 50 tisíc mužů! Spolu s další invazí do Uher... Byzanc měla mobilizováno snad 70 tisíc vojáků! A celá Svatá říše římská je vlastně jen jedno velké, obrovské bojiště.

Bordel. Všude válčící bordel...
Nakonec vše dopadne tak, jak bylo nevyhnutelné. Byzanc si přivlastní Kapui a zdecimované říšské vojska nedokáží díky tomu potlačit povstání v Itálii a Rusku, které se osvobodí od nadvlády Němců... Ale tím pádem zůstali posledními nepřáteli Říše už jen Lotriňci, kteří stále nedokázali ve válce o Falc získat převahu...


A tak si Češi dokázali znovu prosadit svoji a ubránit Falc před cizáky...  Aby znovu vypukla další Byzancká invaze do Říše, tentokrát do Uher -.- Král Wigerich se už tím ale moc trápit nemusel...

Král je mrtve. Ať žije král!
Roku 1419 v Říšské kobce zemřel přirozenou smrtí. I když se dvakrát snažil z vězení dostat, nikdy jako král Český nevystoupil z temnoty své celi. Přesto dokázal o svoje svěřené území pečovat a nemálo je zvětšit...

2 comments: