Tuesday, 2 February 2016

Sobotní jižanský duel na 1000 pts v Bolt Action

Granátníci na pantheru
Tak tady máme jeden report z přátelského utkání u nás na Jihu.

Duel Michalátor vs Murec byl bodově omezen na 1000 PTS. Hráli jsme na mapě, která měla znázorňovat nějaké neurčité místo v severní Francii. Poprvé jsme se pokusili vytvořit mapu s terénními nerovnostmi (vypodložením našeho hracího koberce knihami). I přes primitivnost řešení kopečky vypadali fajn a dodali mapě šťávu.

Padl nám scénář Point Defense. Já byl obráncem, což se my vzhledem k omezené mobilnosti mé armády líbilo a Murec útočil, což se mu vzhledem k velké mobilnosti jeho armády také líbilo.

Nasadil jsem veteránského velitele s dvěma pomocníky s STG, 3 9ti členná Waffen SS družstva každé s jedním kulometem nějakými STG a 3 pzfausty, veteranské MG42, veteránské lovce tanků, regulární hakl a regulární pumu. Tahle armáda krásně historicky odpovídá nekompletní četě pancéřových granátníků SS podpořených pumou od panzeraufklarung abteilungu divize. V mém případě se snažím o 12.SS HJ :) Murec nasadil velitele s pucflekem s STG, 10ti členné družstvo útočných ženistu s plamenometem, samopaly a a pzfausty, 10ti členné družstvo výsadkářů s  dvěma kulomety, haldou FG42 a pzfausty, regulární těžký minomet, reguární MG34, veternáské schreckaře, hakl a krupp protze.

Na začátku jsem rozístil MMG a velitele do vesničky za řekou (zde byl objektiv ve formě FLAK 18) a po družstvu k objektivu u ruiny (zásoby) a na cestě (zničený panther). Zbytek zůstal v rezervách.

Granátníci v ruině
 Granátníci v ruině vol. 2
Velitelská skvadra 

Dělostřelecké ostřelování odeslal do Valhaly jednoho pána od MG42 zbytek až na družstvo u pantheru dostal dva piny. Murec zahájil útok haklem s útočnými ženisty a lovci tanků na prostřední bod. Následně vyrazil se svým kruppem svelitelem a mmg napadnout vesničku. Velitelům se podařilo překročit řeku a MG zaujalo pozici v krytu za mostem. Kulomet však byl záhy zlikvidován přesnou palbou mého velitelského družstva.

Blížící se hakl

Situace ve vesničce

Po úspěšném překročení řeky

Minomet na scéně
V dalším kole se hakl bez ostychu hnal kupředu, ve vesničce pokračovala přestřelka a na cestě se vynořil stug vezoucí na korbě padákové myslivce. V obavách ze síly, která začala ohrožovat můj pravý bok jsem na pravou stranu vytasil své zálohy v podobě haklu s posledním družstvem a týmem protitankánu. Následný tah jen potvrdil správnost mého rozhodnutí, když Tomáš na první dobrou zlikvidoval minometem družstvo držící se na pantheru. Naštěstí bylo okamžitě nahrazeno družstvem které přivezl obrněný transportér. Hned poté se povedl husarský kousek pro změnu na mé straně, kdy jsem za běhu na hranici dostřelu panzerschreckem zasáhl a znehybnil hakl s obávanými ženisty. Útok na střed byl tím pádem výrazně zpomalen. Později se ukázalo, že šlo v podstatě o rozhodující událost bitvy. Mimořádné je také to, že jsem své schreckaře nasadil poprvé a hned první střelou rozhodli bitvu.
Příjezd posil

Zálohy zaujímají pozici
Blížící se průser
Celkový pohled na bojiště
Beránek co snímá hříchy celého světa
Protitankové družstvo se chystá zasáhnout hakl
Napravo mezitím pokračoval útok parašutistů podporovaných stugem. Jejich řady pod palbou esesáku a haklu  řídly avšak nakonec se v boji muže proti muži podařilo SS manny i s haklem ničit.. Mezitím murcův hakl inkasoval další zásah od schreckařů tentokrát však bez penetrace. (zachvátil mě rage a kostku po mém vzteklém hodu navždy pohltila temnota sklepa). Útok sturmpionýrů však  uvázl na mrtvém bodě, když si na morálku hodili dvě šestky.

Neohrožění padákoví myslivci...
... a stejně neohrožení protějšci
Boj muž  proti muži
Družstvo lovců tanků po neúspěšném výstřelu na stug zaniklo pod palbou výsadkářů. Nepříjemná hrozba v podobě stugu na cestě jsem se pokusil řešit flankující pumou. Úspěšně. Po druhém výstřelu začala hořet. Ženisté nakonec vystoupili z haklu a vydali se do útoku proti ruině.Byli nepříjemně zkoseni palbou ze dvou směrů. A jelikož rostlo riziko zásahu minometem jednotky v troskách domů, byli ženisté převálcování jejich výpadem. Toho využili FJ aby zahájili přesun do opuštěných trosek budovy. Následně SS jeste odstrelili drzý krupp s observerem který si to nafrčel přímo k objektivu. Fj nakonec budovu obsadili a po mizerné palbě jak Mmg tak SS zde i zůstali avšak bod se obsadit nepodařilo a hra skončila remízou.

Poslední fotka stumpionýru...
Po úspěšném převálcování

Poslední střetnutí hry
Triumf nad stugem
Jak jsem házel na 4+

No comments:

Post a Comment