Saturday, 30 September 2017

A SAGA of Ice and Fire - Baratheon Knights no. 2#


"Floating above them were the largest banners yet, royal standards as big as sheets; a yellow one with long pointed tongues that showed a flaming heart, and another like a sheet of beaten gold, with a black stag prancing and rippling in the wind."

Thursday, 28 September 2017

W30/40k - Imperial Medusa Siege Tank


"Identify your target. Concentrate your fire on it to the exclusion of all else. When it is destroyed choose another target. That is the way to secure victory!"

Wednesday, 20 September 2017

By Fire and Sword - Pułkownik Jerzy Oliwa


Tak nakonec první model, který jsem nabarvil do 1/72 BFAS se stal plukovník pro Královský jízdní regiment aneb i velitel jízdní hlídky pro skirmish, at je alespoň to HQ barevný, že jo. Ve skirmishi již zažil i dvě bojové nasazení, které naštěstí vždy přežil!