Tuesday, 10 March 2015

Crusader Kings II - Přemyslovská kronika 6 - Walram (1170-1182)

Crusader Kings II je velmi specifická strategická hra. Vezme nás do období středověku, ale místo hraní za nějaký konkrétní stát hrajeme za specifický šlechtický rod (respektive jeho hlavu) a snažíme se nejenom udržovat stát v chodu (případně jej pokud možno rozšiřovat), ale hlavně se postarat o pokračování rodové linie.

Pro první hraní jsem se rozhodl vybrat si Přemyslovce - přeci jen, jsou to holt ti naši šlechtici :)

A protože hra umí vytvořit velmi zajímavé situace, rozhodl jsem se gameplay zaznamenat.


Když se z vás stane král, většina lidí má radost. Ovšem padesáti letý moravský vévoda Walram asi nebyl štastný, když po bratrovi zdědil zemi, ve které se mezi sebou řeže rovnou pět států! Naštěstí byla jeho Morava relativně válkou nedotčená a mohl za peníze nakoupit nové zahraniční žoldáky, protože česká pokladna byla totálně prázdná...

Tapani... jaká to Němec!
Tentokrát ze Savojska - jak se později ukázalo, Bavoři stále najímají do armády vikingy... Walramovi se dařilo ve válce mnohem lépe než jeho bratrovi. Díky žoldákům dokázal přesunout boje z Čech zpět do Bavor a dokonce v květnu 1173 zaujmout i svého synovce, prince Bavorského!

Rodinné shledání.
Roku 1175 válka skončila. Trvala dlouhých 12 let a ekonomicky vyčerpala obě země na dno, vyhladila jejich lidskou základnu a oba panovníci co stáli v čele ji nepřežili... Vítězem se nestal nikdo - pouze Walramův bratr Svatobor zemřel přirozenou smrtí a jeho syn si již nemohl na české země činit žádný oficiální nárok. Mír však vydržel rok - poté Svatoborův následovník pokračoval v Bavorské tradici a vyhlásil svému strýci válku. Tentokrát však už ne o celý stát, ale o pouhé Znojmo.

Rodina je základ státu...
Vtipné je, že nový bavorský král se jmenoval po svém dědečkovi, Walramově otci Sieghardu I. králi českém, titulárním králi bavorském a mimo jiném vévodovi znojemském. Wolram si řekl, že na rozdíl od svých předchůdců se s tím nebude prostě srát, najmul armádu a rozhodl se probít do srdce Bavorska a svému synovci rozmrdat prdel karabáčem. A jak si usmyslel, tak konal.


Dobyl hrad v Pasově, Ortenburgu, Schaumbergu, Salzburgu, Durmbergu. Vyplenil i hlavní město Bavorska synovci pod nosem. Celé Bavorsko bylo na kolenou, pleněno, bez armády a chyběl malinkatý kousíček k tomu, aby se celé rozpadlo.

Král je mrtve. Ať žije král!
A pak si prostě na sklonku roku 1182 jen tak umře přirozenou smrtí... Ale svému synovi Augustinovi přenechal stát ve velmi dobrém stavu, finančně zajištěný i se silnou armádou. Jen byla na území cizího státu, kde dobývala hrady jeho bratrance...

No comments:

Post a Comment