Thursday, 19 March 2015

Crusader Kings II - Přemyslovská kronika 10 - Berengar (1234-1269)

Crusader Kings II je velmi specifická strategická hra. Vezme nás do období středověku, ale místo hraní za nějaký konkrétní stát hrajeme za specifický šlechtický rod (respektive jeho hlavu) a snažíme se nejenom udržovat stát v chodu (případně jej pokud možno rozšiřovat), ale hlavně se postarat o pokračování rodové linie.

Pro první hraní jsem se rozhodl vybrat si Přemyslovce - přeci jen, jsou to holt ti naši šlechtici :)

A protože hra umí vytvořit velmi zajímavé situace, rozhodl jsem se gameplay zaznamenat.


Král Berengar s tím, že by se stal českým králem tak nějak nepočítal. Jeho mladší bratr následoval vyšlapanou cestičku od jejich otce a po letech stagnace pokračoval v rozpínání království. Berengar byl hrabě Norimberku a byl s touto funkcí relativně spokojený. Měl svoje území, hezkou ženu, zdravé syny... a jeho největší ambicí bylo studium latinských textů.

Království po "přiženění" Norimberku.
A teď z ničeho nic musel vládnout království. Království, které furt píchalo nenápadně do tatarů a za posledních deset let byl jeho třetím králem. Navíc ho nesnášeli jeho vlastní čeští vazalové (protože to byl přece cizák z Německa!) a ani jeho staří lení páni z Říše (protože to je najednou král Čech!). Ale holt cítí nějakou povinnost vůči svému otci a proto se rozhodne pokračovat v jeho plánech a v létě 1238 znovu rozpoutat svatou válku s pohany o Peč.


Válka probíhá relativně hladce a Maďarsko-tatarské hrady padají jeden po druhém. Jediný problém nastane na jaře 1239, když je Berengar papežem exkomunikován na popud říšské šlechty - té se nějak nelíbí raketově stoupající moc Čech. Na podzim 1241 Berengar úspěšně válku vyhrává a připojuje k Čechám další rozsáhlá území.


V tuto chvíli se jeho moc dá téměř srovnávat s císařovou. Navíc ještě provdá syna za byzantskou princeznu, která je navíc hned první náhradnice na trůn. Berengar si tak může klidně posedávat v Praze na hradě, upíjet víno, sledovat stále narůstající objem královské pokladnice a konečně spokojeně studovat. Radost mu ani nezkazí roku 1247 objevení Valdenské hereze ve Znojmě. Ale tak... se Znojmem byla vždy potíž.


Když už stejně musí vyrážet  do boje potlačovat kacířské sedláky, proč nevyužít zmobilizovanou armádu... A Čechy si tak připíší další rozšíření královských hranic na východ o další bezvýznamné uherské hrabství Temes, které v lednu 1249 připojuje.


Ale kromě dobývání se král zapojuje i do politiky. Jednu ze svých dcer provdá ze solidarity i za syna svého zesnulého bratra Siegfrieda. Přeci jen, narodit se chlapec o čtvrt roku dříve, byl by králem on a Berengar by byl pouhý hrabě Norimberku. Na podzim 1250 se konečně zbaví po letech i exkomunikace, i když uplatit přesvědčit papeže nebylo lehké. Jeho exkomunikace totiž štve české vazaly a on potřebuje jejich podporu ke schvalování zákonů.

Konečně si snad Přemyslovci přestanou vyhlazovat svůj vlastní genofond...
12.6.1255 totiž po dvou stech letech snah konečně v Čechách zavládne primogenitura. Tím vzestup Berengara nekončí. Stává se dokonce vrchním velitelem Říšských vojsk. A z této pozice, kdy vládne desetitisícům vojákům z poloviny Evropy teprve Berengar pocítí pravou, nefalšovanou moc. A rozhodne se ji chtít na stará kolena všechnu, úplně všechnu... V létě 1263 císaři oznamuje, že má odstoupit, protože Říše potřebuje nového vládce. Císař pochopitelně odmítá a tak po více než sto letech vypukne druhá Česko-Říšská válka.

Deus vult, určitě deus vult!
Čechy mobiluzují své zemské vojsko, které samo o sobě postaví do pole dobrých dvacet tisíc můžu. Ovšem na začátku povstání se stane něco, co málokdo čekal. Do Prahy přitáhne osmdesát tisíc vojáků z celé Říše... přísahat Berengarovi svoji poslušnost! A tak z Čech vytáhne obrovská armáda dobýt Berengeravi nehynoucí slávu. Válka netrvá dlouho a symbolicky se na vánoce 1266 Berengar stává v 63 letech prvním českým králem, který získal koruny císaře Svaté říše římské.


Jednou z prvních věcí je, že vyhlásí v rámci Říše nové Království německé, kterým získá pod svoji přímou kontrolu další kus území, kdyby byl jeho císařský titul ohrožen. Svoji 19 letou dceruu nechává oženit s 52 letým polským králem. Dokáže zajistit dostatek podpory pro následovnictví svého nejstaršího syna - jak na pozici krále Německého, tak císaře Říšského.

Krá- Císař je mrtev, ať žije císař!
Když na podzim roku 1269 císař Berengar umíral, určitě umíral spokojený. S neambiciozního hraběte se stal pánem poloviny Evropy. Když jeho syn Walram přebíral korunu, nemohl si na nic stěžovat.

No comments:

Post a Comment