Tuesday, 3 March 2015

Crusader Kings II - Přemyslovská kronika 2 - Jaromír II. (1076-1084)

Crusader Kings II je velmi specifická strategická hra. Vezme nás do období středověku, ale místo hraní za nějaký konkrétní stát hrajeme za specifický šlechtický rod (respektive jeho hlavu) a snažíme se nejenom udržovat stát v chodu (případně jej pokud možno rozšiřovat), ale hlavně se postarat o pokračování rodové linie.

Pro první hraní jsem se rozhodl vybrat si Přemyslovce - přeci jen, jsou to holt ti naši šlechtici :)

A protože hra umí vytvořit velmi zajímavé situace, rozhodl jsem se gameplay zaznamenat.


Když v roce 1076 umřel vévoda český Vratislav II. zůstal jako legitimní následník pouze jeho bratr Jaromír, všechny ostatní dokázal odstranit z cesty. Když Jaromír přijel do Čech, choval se velmi pragmaticky.


Oženil se s vdovou po bratrovi Světoslavou. Přeci jen, porodila jeho bratrovi mraky dětí (kterých se stal nevlastním otcem) a byla dcerou krále Polska. To je spojenectví, které se vždy hodí. Jediný kdo by ho nějak mohl následnicky ohrožovat zůstal nešťastný bratr Ota, který si strávil několik lež v žaláři za Vratislava, aby jej jeho bratr vytáhl z vězení pouze tehdy, když ho potřeboval do války proti svému dalšímu bratru Konrádovi. Jaromír se s tím tolik nepáral a nechal chudáka Otu rovnou popravit. A tím si myslel, že problémy s nástupnictvým má vyřešeny...

Chudák Ota...
Docela vtipným se pak ukázal rok 1078, kdy se císař nepohodl s králem anglickým... tak mu vyhlásil válku. Na podzim 1078 se stala věc, kterou by asi nikdo nečekal. U Yorku se vylodilo několik tisíc německých vojáků. Zajímavé...

Htiler by se divil.
Jaromír neměl po vzoru svého dobrodružnějšího bratra chutě se vydávat bojovat za císaře do neznámých krajů, ale v roce 1079 se uvolnilo vládnoucí křeslo v Bavorsku... a to až tolik, že si i Jaromír mohl podat nárok. A všichni Němci se přece perou s Angličany... A tak se v létě téže roku stalo. Češi dali do pole na podporu svého nároku více než dva tisíce mužů. Problém byl, že Bavoři přes tři tisíce...


První pořádná (a jak se ukázalo rozhodující) bitva se odehrála 9. září 1079 u Wittelsbachu, kde byla česká armáda pod vedením hrabětě Svatobora (onen bývalý Vratislavův panoš, který nakonec stejně sloužil i druhému strýci) neuvěřitelně zmasakrována.


Poté válka ještě probíhá a v rámci menších šarvátek dochází i k menším českým vítězstvím, ale v březnu 1080 táhne německá armáda na Prahu. A v tenhle naprosto nevhodný okamžik se rozhodne synovec Boleslav, nejstarší syn zesnulého vévody Vratislava II. prohlásit za nového vévodu českého... A Jaromír v tuto chvíli nemá moc možností, než se mu prostě podvolit... Mezitím i končí válka s Bavory a Jaromír tak z vévody jednoho z největších autonomních celků říše stává pouhým hrabětem Hradce Králové...

Vévoda bez vévodství...
Chvíli po té je sice císařem jmenován vévodou nově vzniklého moravského vévodství, ale nová území k nim nedostane... Ovšem pořád může později on či jeho potomci vznést nárok na český stolec. Ovšem bude to chtít čas, protože v tuto chvíli je Jaromír bez území, peněz i vojáků...

Mezitím v Engeland-Reichu...
Tak se alespoň snaží kecat synovci do politiky a připravovat půdu pro svého nástupce... kterého však nemá. A než si nějakého stihne udělat, tak v pětačtyřiceti letech umírá na syfilis. V létě 1084 nastupuje na trůn Moravského vévodství (což je jen velkohubé označení pro hrabství Hradce a nově Boleslavy) Svatobor, onen "synovec-panoš" obou českých vévodů.


Nebude mít lehkou pozici. Je hrabětem dvou nepříliš významných měst a peněz moc nazbyt také nemá. Inu, horší než jeho strýc však jistě nebude...

No comments:

Post a Comment