Thursday, 16 April 2015

Crusader Kings II - Přemyslovská kronika 15 - Baldewin (1377-1407)

Crusader Kings II je velmi specifická strategická hra. Vezme nás do období středověku, ale místo hraní za nějaký konkrétní stát hrajeme za specifický šlechtický rod (respektive jeho hlavu) a snažíme se nejenom udržovat stát v chodu (případně jej pokud možno rozšiřovat), ale hlavně se postarat o pokračování rodové linie.

Pro první hraní jsem se rozhodl vybrat si Přemyslovce - přeci jen, jsou to holt ti naši šlechtici :)

A protože hra umí vytvořit velmi zajímavé situace, rozhodl jsem se gameplay zaznamenat.

Baldewin nastoupil na trůn z velmi zajímavé pozice. Byl král Bavorský a po strýci zdědil i Čechy a přilehlé území patřící českým Přemyslovcům.


I když se jeho strýc a otec mírně řečeno nesnášeli, nakonec se v jeho rukou opět spojila moc bavorské a české větve přemyslovců, jak už se snažil jeho dědeček Willhelm II. Baldewin měl v rukou opět sílu, která se dala srovnávat s tou císařskou, i když byla už císařská koruna Přemyslovcům ukradena.

Naše Čechy...
Až tak, že si řekl, že zkusí rok po nástupu na trůn si na Říši vydobýt samostatnost. Ne příliš chytrým tahem se ukázalo jmenovat nejstaršího syna králem Frisie - sice nevytáhl proti otci do boje, ale ani se nerozhodl jej podpořit... Bohužel, přes počáteční úspěchy byl Baldewin nakonec po třech letech bojů poražen a císařem uvězněn.


Ale předchozí dobré vztahy s císařem mu nebyly prominuty a po necelém roce byl přesunut pouze do domácího vězení. Takže i když byla Baldewinova politická moc omezena na minimum, alespoň věděl, že neumře někde v kobkách. Ale tím dobré zprávy z vězení skončili. Císař sebral Přemyslovcům řecké hrabství v Kaliopolis (což nedokázala několikrát vojensky ani samotná Byzanc!) a jeho dočasný regent snižoval vliv koruny! A aby toho nebylo málo, byl i několikrát přistižen jak vykrádá státní pokladnu!


A i když byl přistižen, stále v rabování pokračoval! Navíc jeho prostřední syn Lothar mu oznámil, že se hodlá přidat k Santiagským rytířům a jedna z dcer umřela. Uherští stavové se navíc pokusili vyhlásit samostatnost...


Na konec po dlouhých devíti letech Baldewin z vězení uniká. A hned se rozhodne dát věci do pořádku. Vsazuje do žaláře Znojemského vévodu za jeho vážně_ne_moc_dobré regentsví a pokouší se uvěznit i svého druhorozeného syna,  který se postavil na stranu císaře v Česko-Císařské válce jež Baldewina stála skoro dekádu svobody. A po vzoru svých předků to vzal Baldewin vzorně a syna rovnou popraví, včetně vnoučat.


Když v Uhrách viděli, jak propuštěný král řádí s nevěrnými vazaly, raději se své malé rebélie sami vzdali a České království po dlouhé době opět žilo v míru a poklidu. Dokonce se vyřešil i sám problém s nástupnictvím. Balduinův další syn se přidal k Santiagským rytířům! A když byli dva synové mniši-rytíři a jeden mrtvý, tak zbýval už i jen jeden dědic. Jeho syn Lothar si navíc ve Španělsku vedl velmi dobře a stal se dokonce pobočníkem velmistra a jeho nástupcem!


Baldewin se i rozhodl trochu zlepšit vztahy s Říší a pomoci císaři ve válce s Ruskem, které se až nebezpečně rozpínalo přes Polsko až k hranicím Čech. I když třitisícová armáda z Čech nebyla žádnou velkou silou, mohla si dovolit dobývat hrady v Polsko a hlavní říšské voje mohli bojovat bitvy v Rusku.


Po zhruba čtyřech letech válčení se stalo skoro nemožné. Svatá říše římská doopravdy dokázala dobýt Rusko a skoro zdvojnásobit svoji rozlohu. Lepší vstup do 15. století si skoro přát nemohla.

Das Reich.
A i přes velký rozkvět Říše, se našlo několik odpůrců... Mezi nimiž byl i Baldewinův syn a nástupce Wigerich, král Fríský, který vedl povstání proti císaři. Bohužel, Baldewin nebyl do tohoto podniku přizván a tak synovi mohl pouze pomoci tím, že nevyrazil císaři pomoci do pole. Přemyslovci tu rebélii mají prostě nějak v krvi... Zcela nečekaně, revolta byla poražena.

Deus vult es deus vult...
Ale když mohl expandovat na východ císař, rozhodl ses jej následovat i Baldewin. Když papež v prosinci 1404 vyhlásil křižádu do Finska, byl prvním panovníkem, který se přidal. Bohužel jak se i ukázalo, i posledním. Pouhý pochod šesti tisíc českých vojáků do Finska trvalo skoro dva roky, ale i unavená armáda dokázala dělat divy a pohanským Finův ukázat sílu pravé rytířské jízdy.

Král je mrtev, ať žije král!
Král Baldewin se však dobytí Finska nedočkal. Umřel v požehnaném věku 70 let a všechny jeho tituly převzal jeho nejstarší syn. Téhož času bohužel v císařských žalářích za nevydařenou vzpouru. To holt také patřilo k Přemyslovským tradicím...

No comments:

Post a Comment